Strasburg Athletics

#Ramcountry

Strasburg Athletics

#Ramcountry

Strasburg Athletics

#Ramcountry

Boys Varsity Golf

Roster

Number Name Position Year
James Burr So
Jack Burr So
Cory Clinedinst Sr
Colin Kosabinsky Fr
Satchel Roller So
Dane Schlentner So
Sammy Shelton Sr
Chris Shelton Fr
Daryen Stanley So
Austin Stickles So
Seth Stickley So
Drew Thomas Fr
Brady Weatherholtz Jr

strasburgathletics.org